Archives: August 15, 2016

Gummiduk till altan

Gummiduk till damm- och altanbygge.

Det finns många tillfällen i livet då du behöver använda dig av en gummiduk i ditt arbete. Oavsett om det är på jobbet eller på din fritid så är det viktigt att du väljer en gummiduk av hög kvalitet och som behåller sin kvalitet under många år. Det värsta som kan hända är att du väljer en gummiduk som tappar sin form redan efter några få år vilket leder till att du behöver byta ut den. En gummiduk är inte alltid det enklaste att byta ut, just på grund av att dess användningsområden kräver att den ofta befinner sig underst i olika byggen.

Ett exempel när du behöver använda dig av en gummiduk är när du ska bygga en damm. För att vattnet inte ska sjunka ned i jorden behöver du lägga en gummiduk underst innan du fyller på med vatten. Gummiduken gör så att vattnet inte rinner ned i jorden och den gör också så att oönskade gäster, i form av djur och växter, inte klättrar upp i dammen. Här finns flera risker för gummiduken. Bland annat riskerar du att få repor och hål i duken eftersom jorden är full av rötter, stenar och andra vassa föremål. Ett hål i din gummiduk hade varit katastrofalt eftersom allt vatten då rinner undan. Med tiden kan gummiduken bli av sämre kvalitet. Då kommer också dammen att torka ut. Detta vill du skjuta på så långt in i framtiden du kan. Välj därför en gummiduk av högsta kvalitet så att du inte behöver byta ut den så snart. Samma princip gäller egentligen till det mesta du använder en gummiduk till. Under en altan läggs ofta en gummiduk för att förhindra att växter hela tiden klättrar igenom brädorna. Du vill naturligtvis inte bryta upp delar av altanen då och då för att lägga ny gummiduk.


Byggarbetare

Marknadsundersökning: Sänkt ROT-avdrag skapar fler svartjobb

Flera företag och institut genomför regelbundet olika typer av marknadsundersökningar för att stämma av hur politiska beslut påverkar företags möjligheter att verka på marknader. En riktigt intressant marknadsundersökning gjordes tidigare i år, bara en månad efter att de senaste förändringarna kring RUT- och ROT-avdrag verkställdes.

Trots löften om mer skattepengar till kassan med höjt avdrag visar denna marknadsundersökning att svenskars benägenhet att anlita svart arbetskraft har ökat med fem procentenheter på bara en månad. Med tanke på att de nya reglerna är så pass nya, är det närmast skrämmande att politiska beslut kan påverka människors vilja att anlita svart arbetskraft på så kort tid.

Innan den förra regeringen införde ROT-avdraget 2008 var det 55 procent av svenskarna som kunde tänka sig att anlita svart arbetskraft. Undersökningar under åren därpå visade att den siffran snabbt sjönk till bra nivåer, och år 2013 var attityden nere på rekordlåga 35 procent, en siffra som sedan höll sig fram till årsskiftet och 1 januari 2016.

Under januari i år har attityden till svartjobb blivit mer accepterad då 40 procent av alla tillfrågade i denna marknadsundersökning svarade att de är positivt inställda och beredda att anlita svart arbetskraft vid renovering och tillbyggnad i hemmet.

Klara Bygg är naturligtvis missnöjda med beslutet att sänka ROT-avdraget, framför allt eftersom undersökningar visar att detta kommer leda till färre beställningar till befintliga företag, något som kommer leda till uppsägningar på sikt. Att det bara under den första månaden har blivit en sådan ökning tyder på att vi ser inledningen på en trend där fler och fler i framtiden kommer vara beredda att betala för svart arbetskraft istället för att hålla sig till vita jobb, som innebär att hantverkaren och byggaren faktiskt är försäkrad och får en skälig, pensionsgrundande lön.

Vi önskar därför att vår nuvarande regering snarast återställer ROT-avdraget till de nivåer det låg på innan förändringar trädde i kraft vid årsskiftet 2015/2016.


Limfog

Vad skiljer sig mellan bra och dålig limfog?

Det är faktiskt en rimlig fråga för dig som ska renovera eller göra något snickeri. Först och främst bör vi nog fastställa vad limfog är för något och hur det skiljer sig gentemot andra material. Limfog är både underskattat och relativt okänt för de flesta. Men likväl är det ett av de bästa materialen vid renovering och snickeri.

Limfog är ett slags trämaterial som framställs genom att man pressar och limmar samman massvis med lameller (trästavar) så att fibrerna löper parallellt. Det ger ett tåligt och flexibelt material som inte viker sig i första taget. Det är väldigt vanligt förekommande i olika träskivor så som bordsskivor eller hyllplan.

Limfog är något som kan används av alla. Det spelar ingen roll ifall du är professionell hantverkare eller en mer eller mindre händig hemmafixare – limfogen bör fylla sin funktion ändå ska du se!

Så till huvudpunkten, vad skiljer bra och dåligt limfog? Jo det är faktiskt en del. Först och främst kvaliteten på trästavarna (lamellerna) som man fogar ihop, men också tätheten mellan i fibrerna. Ofta kan du köpa billigt limfog hos de stora byggvaruhusen, men deras limfog är sällan speciellt bra då fibertätheten inte går att jämföra med den limfog som du hittar hos en mindre tillverkare.

Besöker du till exempel en mindre lokal tillverkare av limfog så kommer du förundras över den kunskap, noggrannhet och precision som ligger bakom tillverkningen. Du kommer aldrig överväga att handla på ett stort byggvaruhus igen. Så står skillnad är det mellan limfog och limfog. Det är möjligt att du får lägga ett något högre pris hos en mindre tillverkare, men vi lovar, det är det värt alla dagar i veckan. Du kommer inte ångra dig.


Byggarbetsplats

Personalliggare ID06 för din trygghet

Sedan årsskiftet har en ny lag trätt i kraft för företag inom byggsektorn. Det är Skatteverket som nu vill få bukt med bekymret med svartjobb. Tyvärr har detta varit ett problem som branschen har fått lida av, och nu har en metod lanserats för att Skatteverket ska kunna säkerställa vilka som faktiskt har befunnit sig på en byggarbetsplats vid en given tidpunkt. Lösningen heter Personalliggare ID06.

Självfallet stödjer vi denna insats och dessa förändrade regler, även om det faktiskt innebär lite högre kostnader och lite mer arbete, åtminstone initialt. Just svartjobb har varit ett bekymmer för hela branschen, och den har fått ett dåligt rykte på grund av detta, precis som cykelsporten har fått ett nedsvärtat rykte på grund av dopning.

För oss är rena, vita jobb en självklarhet. Vi har alla ett ansvar att tillsammans bidra till ett samhälle som drivs runt av gemensamma insatser. Det vore förkastligt om vi plötsligt såg oss som förmer och därmed ville slippa undan. Av den anledningen har vi aldrig protesterat när personalliggare har kommit på tal. Personalliggare är för övrigt en åtgärd som även hotell och restauranger har haft länge, och som har visat sig fungera bra.

Hur fungerar då en personalliggare?

Det hela är inte svårare än att anställda och andra som ska ha tillträde till en byggarbetsplats helt enkelt stämplar in elektroniskt vid såväl inpassering som utpassering. Med ett elektroniskt register kan vi när som helst göra utdrag som vi kan förse Skatteverket med vid en eventuell kontroll.

Hur gör man då som företag i byggbranschen för att införskaffa en elektronisk personalliggare som kan klassificeras och vara godkänd enligt ID06? Först och främst är man rejält sent ute om man ännu inte har införskaffat det, det har trots allt gått närmare ett halvår sedan lagen infördes nu. Annars finns det gott om företag som erbjuder denna tjänst, till exempel Göteborgsbaserade Bygglet.


Solskydd

Sommaren närmar sig. Har du bra solskydd?

Letar du efter solskydd Stockholm så finns det många alternativ att välja mellan. De olika solskydd som finns har lite olika egenskaper och skyddar från solen på olika sätt. Därför är det viktigt att du vet vad du vill ha ditt solskydd till innan du köper det, och det gäller naturligtvis oavsett om du bor i Stockholm eller i någon annan solig stad i Sverige.

Rullgardiner

De klassiska rullgardinerna har fungerat som solskydd i många, många år runt om i våra hus i Stockholm. Det som är så användbart för att reglera ljusinsläpp är också någonting som används som dekoration. Rätt typ av rullgardiner ger utöver ett större välbefinnande i våra hem i Stockholm också mer dekorativa och utsmyckade fönster.

Plisségardiner

Kanske ännu snyggare än rullgardinerna är plisségardinerna. De är en mer modern och nyskapande val till solskydd till alla hem i Stockholm. Plisségardiner fungerar inte bara som solskydd, utan de går också att använda till många andra saker, exempelvis insynsskydd och mörkerläggning.

Lamellgardiner

Steg nummer tre i design när det kommer till solskydd till hus, hem och kontor i Stockholm är lamellgardinerna. Deras popularitet har på senare tid ökat markant, vilket inte är direkt konstigt med tanke på hur snygga och användbara de är. Lamellgardiner är kanske inte de bästa mörkerläggarna, men de går att använda för att avskilja rum och för att göra kontorslandskap riktigt hemtrevliga. Som solskydd är de ett alldeles utmärkt alternativ.

Vilken typ av solskydd som passar dig bäst beror på vilka egenskaper som är viktigast för just dig. I hem i Stockholm kan det vara bäst med att kunna mörklägga, många vill gärna sova mörkt och gott. Insynsskydd kan här också vara något som är viktigt. Men när det kommer till kontorslandskap i Stockholm kan lamellgardiner med egenskaper av rumsavdelning vara ett bra alternativ.