Solpaneler

Solpaneler: En guide till vad du bör tänka på

Introduktion:

Solpaneler har blivit alltmer populära som en hållbar energikälla för både privatpersoner och företag. Att investera i solpaneler kan bidra till att minska din klimatpåverkan och spara pengar på lång sikt. Men innan du installerar solpaneler på ditt tak eller i din trädgård finns det några viktiga faktorer att tänka på. Denna artikel kommer att guida dig genom några överväganden du bör ha i åtanke när det kommer till solpaneler.

Utvärdera takets läge och solens exponering:

För att få optimalt utbyte av solpanelerna behöver de placeras på en plats där de får tillräckligt med solljus. Undersök takets läge och ta hänsyn till eventuella skuggande hinder såsom träd eller närliggande byggnader. Solpanelerna bör vara vinklade mot söder och ha minimal skuggning under dagen för att producera så mycket el som möjligt.

Bedöm takets bärkraft:

Innan du installerar solpaneler är det viktigt att bedöma takets bärkraft. Solpaneler kan vara relativt tunga och taket måste kunna bära deras vikt under lång tid. Kontakta en professionell för att utvärdera takets struktur och se till att det är tillräckligt starkt för att stödja solpanelerna.

Kontrollera lokala tillstånd och regler:

Innan du investerar i solpaneler bör du kontrollera de lokala tillstånden och reglerna för installation. Vissa områden kan ha specifika tillståndskrav eller begränsningar när det gäller solpaneler. Det är viktigt att du följer alla nödvändiga tillståndsförfaranden och säkerställer att installationen är i enlighet med lokal lagstiftning.

Utvärdera kostnad och avkastning:

Att installera solpaneler är en investering, och det är viktigt att du utvärderar kostnaden och den förväntade avkastningen noggrant. Ta hänsyn till priset för inköp, installation och eventuell underhåll. Beräkna den förväntade energiproduktionen och jämför det med dina nuvarande energikostnader för att få en uppfattning om hur snabbt du kan förvänta dig att återhämta investeringen.

Välj rätt solpaneler och tillverkare:

Det finns olika typer av solpaneler att välja mellan, så det är viktigt att göra noggranna jämförelser och välja de som passar bäst för dina behov. Utvärdera tillverkarens rykte, produktgarantier och certifieringar för att säkerställa att du investerar i högkvalitativa solpaneler som kommer att vara hållbara och effektiva över tiden.


bilinredning

Bilinredning som privatperson och företag

En hel del företag inom bygg och bilindustrin använder sig av bilinredning. Men det kan även vara lika fördelaktigt för privatpersoner. 

Bilinredning och dess användningsområden

För många, och i synnerhet för företagen själva används bilinredning för att hänga upp redskap och verktyg. Men i själva verket kan det vara så mycket mer än bara detta. Det finns exempelvis inredning som tillåter användaren att få ström i bilen. Detta underlättar såklart ifall man har maskiner och annat som kräver el. Men det kan lika gärna handla om andra elektroniska prylar. Vill man exempelvis koppla in flera olika laddare kan en sådan bilinredning vara praktisk och nödvändig. 

Företagens vinning i bilinredning

Den stora gruppen som dock förlitar sig på och använder sig av bilinredning är såklart företag. Och detta eftersom att produktiviteten ökar dramatiskt. Främst är detta för att man enkelt ser sina verktyg och kan ta de utan några större bekymmer. På detta sätt så kan den anställde lägga mer tid på arbetet och mindre på att rota i lådor. En annan fördel är såklart att man till en betydligt större grad använder sig av rätt verktyg. Ibland hittar man inte sina verktyg i de lådor man har. Det kan då vara frestande att ta ett “tillräckligt” bra verktyg, men som i slutändan ger ett sämre resultat. Med detta sämre resultatet kan då kunder vända sig bort moit ditt företag. Vilket såklart betyder mindre intäkter i helheten och potentiellt mindre lön för dig som individ.

En prydligare bil

Någonting som heller inte ska förminskas är den verkligt positiva effekt som kan ges med en städad bil. Genom att då ha sin bil inredd så kan man hålla koll på fler saker och känna ett lugn. Man får heller inte glömma att privatpersoner med hantverkarintresse kan ha nytta av bilinredning. På grund av att man då sparar fritid ifrån att rota fram verktyg i lådor, vilket kan vara minst lika värdefullt. 


värmepellets

Värmepellets. Hur väljer man rätt?

Pelletsbrännare som eldas med värmepellets är något som slagit de senaste åren. Det är främst hushåll som byter från oljeeldning som är målgruppen för värmepellts och pelletsbrännare. Alternativen på pelletsbrännare och värmepellets är många och ganska likvärdiga. I denna artikeln får du lite tips just runt värmepellets och hur du ska kunna skilja dem åt i kvalité.


Är pelletsen ljus i färgen?
En ljusare vitare värmepellets är i regel också mer ren och fri från bark och andra föroreningar. Den ljusare pelletsen förbränns i regel bättre.

Är pelletsen mörka i färgen?
Titta på produkten. Ju mörkare en värmepellets är ju mer sågspån innehåller den. Torkat sågspån (eventuellt också barka) förbränns inte lika effektiv och lämnar i regel mer slagg och aska.

Askhalten
Hur mycket aska ger produkten vid förbränning. Kutterspån ligger mellan 0,2-0,3 % och sågspånpellets 0,4-0,6 %. Kutterspån ger helt enkelt mindre aska vid förbränning.

Limrester
Om du vill ha koll på hur mycket limrester värmepelletsen innehåller så kan du ta dig en titt på kvävehalten i analysrapporten. Limrester lämnar slagg i din brännare.

Läs analysrapporten.
En sådan ska finnas på tillverkarens hemsida, om inte be om den. Analysrapporten ska också vara gjort av ett godkänt lab.

Energivärdet
Här måste du hålla kolla. Är fukthalten runt 8 % så är det okej, då har du en effekt runt 4,8 kilowatt per kilo. Är energivärdet högre så får du jämföra priset. Det är inte alls säkert att du tjänar på en pelletsprodukt med högre energivärde.

Asksmälttemperaturen
Har värmepelletsen för lågt förbränningsvärde så skapas det slagg i din brännare. Är asksmälttemperaturen under 1300 grader bör du undvika produkten. Värden över 1450 är helt okej, men ju högre värden ju bättre.

Slutsats
Det viktigaste är att hålla koll asksmälttemperatur och askhalten.
Man måste testa. Utgå från tipsen ovan, köp en ”testsäck” kolla om pelletsen är smulig, av någorlunda samma storlek, hur mycket aska och slagg som förbränningen efterlämnar sig.


Pellets

Nybörjarguide till olika typer av fiskmat

PelletsFiskar behöver mat för att överleva, det kanske är uppenbart, eller hur? Vad som kanske inte är så uppenbart är att inte alla fiskarter har samma kost. Precis som det finns köttätare, växtätare och allätare bland djur som bor på land, så finns detta även hos vattenlevande djur. Det finns hur många sorters fiskmat som helst, så här kommer en nybörjarguide så dina fiskar får rätt mat.

Vem äter vad?
Liksom alla levande varelser är fiskar utformade med munnar, tänder och matsmältningssystem som är anpassade för vissa typer av mat. Utan att gå in i för mycket detaljer så är det moder natur som har gjort olika fiskar fungerar med den mat som finns rikligt av i deras naturliga miljö. Hos akvariefiskar kan det vara svårt att veta hur deras naturliga miljö ursprungligen ser ut och hur fiskarna fungerar i frågan om mat.

Köttätande fisk jagar, dödar och äter i allmänhet andra djur,  fiskar och ryggradslösa djur. Detta betyder inte att de inte kommer att äta växtätande ämnen om det erbjuds dem, utan snarare att de behöver kött för att fungera som de ska. Som exempel kan nämnas – Piranha, Bettas, Oscars, Arowana, och Diskusfisken.

Växtätande fisk behöver växter, växtmaterial, alger, grönsaker eller frukt för att fungera bra. Återigen, likt köttätare, betyder detta inte att växtätande fisk inte kommer att äta kött, eller ryggradslösa djur, utan snarare att majoriteten av deras kost bör bestå av växt- och växtmaterial. Som exempel kan nämnas – Surgeonfish, Papegojfisk, Plecostomus och Silver Dollar-fisken.

Allätande fisk äter en blandning av både kött och växter. De tenderar emellertid inte att jaga och döda som köttätare utan snarare ät döda djur.
Exempel på allätande fiska är; Rasbora, guldfisk, Danio och Corydoras.

Fågel fisk eller mitt emellan
Förutom att olika fiskar äter olika typ av födda så äter dom också på olika nivåer i akvariet. I allmänhet ska fiskar att matas på den nivå där de tillbringar större delen av sin tid.
Allboende fisk kommer att äta majoriteten av sin mat vid akvariets yta. Flyttande flakes eller pellets av mindre storlek är att föredra.
Exempel på dessa fiskar är; Bettas, Hatchetfish, Rainbow Fish och Gourami.

Mellanboende fisk äter mat när den flyter mot akvariets botten eller ibland på ytan. Flakes sjunker efter en tid på ytan. Det finns också pellets som sjunker till botten och snappas upp på vägen.
Exempel på mellanboende fiskar är; Tetras, guldfisk, silverdollar och taggar.

Bottenboende fisk äter mat som har sjunkit till botten av akvariet eller växer som lever där. Det är också mycket vanligt att bottenätande fiskar äter mycket alger som bildas på botten. Pellets som sjunker kan vara ett bra alternativ.
Exempel på bottenboende fiska är; Loaches, Corydoras, Plecostomus och Bichirs.


scenmolton

Bygg en egen fotostudio

Med digitalkameran så blev det populärt att fotografera igen. Inga dyra filmrullar med begränsat antal bilder, inga labb med kemikalier och framkallningsmaskiner. Friheten i att fotografera digitalt har gjord fotograferandet tillgängligt för så många fler. Det har också blivit populärt med studiofotografering. Förr var en fotostudio en väldigt dyr historia. Utrustning och tillbehör kunde gå loss på priser likt en billigare förortsvilla. Idag finns det en stor variation av billigare produkter för studiofotografering. Du kan komma undan med riktigt bra produkter för nästan inga pengar alls.

Vilken fotograf är du?
Fotografering har smugit sig in överallt. Idag har nästan varje företag någon som kan fotografera, journalister har börjat fotografera själva, studiofotografer popar upp snabbare än pizzeriorna. Så vilken fotograf är du? Är du en fotograf som fotar för ditt eget nöjes skull, så kanske du ska överväga en mer portabel studio. Fotograferar du inom jobbet så är en fast studio att föredra. Allt handlar om plats. Fotografera man ofta så är det så mycket smidigare att ha all utrustning och fonder med mera på plats, alltid. Det sparar tid och arbetet med att ställa in ljuset kan i vissa fall besparas helt. Som privat person har man oftast inte möjligheten till att avsätta ett helt rum för en studio.

Portabel studio
Naturligtvis kan det vara bra att ha en portabel studio även som mer professionell fotograf, men det är en annan historia. Här pratar vi om personer med fotointresse lite mer utöver det vanliga. En studio som du kan enkelt kan sätta upp i vardagsrummet och sedan plocka ner och förvara i garderoben är då en smidigare lösning. Det första valet du bör göra är om du vill arbetar med blixtljus eller fast ljus. Fast ljus är enklare men inte så starkt. Ett svagare ljus tenderar oftast att bli varmare och där med mer gult. Idag finns det fina LED-displayer som håller dagsljuskvalité, dessa kan bli dyra om du vill ha stora och starka ljuskällor. Blixtljus ger mycket och starkt ljus under en kort tid. Det är svårare att fotografera med blixt, men möjligheterna är större och dessutom finns det blixtrar för väldigt små pengar. Bakgrund eller fond som det heter är ett måste i en studio. Du kan använda dig av vit vägg om det finns att tillgå. Fonder går också att köpa på breda pappersrullar som du rullar ut vid behov. Tänk på att en tre meters papprulle kan vara svårt att förvara. Ett gott alternativ är att köpa ett stycke av tyget scenmolton. Scenmolton är billigt och reflekterar nästan inget ljus. Bara att vika ihop när du är klar. Priset är också mycket lågt.

Fast studio
Om det finns ett rum som ska användas som studio, börjar då med att måla studion. Det viktigaste är att rummet inte har någon färg på väggarna som kan reflekteras in i bilden. Är väggarna röda så kommer ljuset studsa och alltid ge dig rödare bilder. Använd därför endast vit eller svart färg på väggarna. När du bygger en fast studio så kan man montera fasta stativ för plats till flera rullar med fonder. Då kan du enkelt byta vid behov. En studio ska också ljustätas så du inte får in solljus. Blandljus från lampor/blixtrar och soljus är svårt att kontrollera. Fäst glidskenor i taket och använd svart scenmolton som draperier. Scenmolton stänger ut solljus på ett effektivt sätt. I en större fast studio kan du jobba med flera lampor eller blixtrar för att forma ljuset. Det är inte ovanligt att man har upp till fyra ljuskällor i ett och samma set.


matta

EN GUIDE TILL HUR DU RENGÖR DIN MATTA

Att få fläckar på matta – det kan du räkna med. Det är helt omöjligt att aldrig få en fläck på en matta. Men du kan lugna ner dig, i det här inlägget så kommer vi ge dig våra bästa tips och råd för hur du kan rengöra din matta när olyckan har varit framme.

Slipp att flytta omkring dina möbler för att gömma undan fläckar på din matta genom att istället rengöra mattan på ett effektivt sätt som gör att du känner dig glad och nöjd.

Barn och husdjur

Barn och husdjur brukar oftast vara de största brottslingar till att det blir fläckar på mattorna i hemmet. Men det är viktigt att du snabbt och effektivt är framme direkt efter olyckan har skett – för om du lämnar exempelvis kräk på mattan så kommer syran att sätta sig i materialet.

Syntetiska material

Mattor gjorda av viskos och syntetiska material är de mattor som kan vara jobbigast att få fläckar på. Dessa material är inte gjorda för att klara av vätska och smuts på samma vis som en trasmatta exempelvis är.

Det bästa är att börja med att försöka torka upp fläcken när den sker med papper och möjligtvis lite vatten. Tryck inte för hårt för då kommer du att gnugga in smutsen och fläcken längre ner i mattans fiber.

Alkohol och vätskor

Om du tappar alkohol, frukt eller läsk på mattan så brukar det inte vara en fara med att få bort fläckarna. Men här är det bäst att vara snabbt framme för att hålla mattan i bästa skick.

Om du tappar röd vin på mattan så får du lägga på salt för att suga upp det mesta av vätskan.

Sammanfattning

Sådär, nu har du våra bästa tips och råd för hur du håller dina mattor rena i framtiden och hur du ska bära dig åt. Det är viktigt att ditt hem inte känns icke-välkomnande och smutsigt, och dina mattor ska kännas likadana.


Skjutdörrar är den bästa lösningen för oss

Tillsammans med min man har jag renoverat vår tvättstuga. Eller snarare byggt en tvättstuga. Från början var där bara ett lite, smalt utrymme som vi mest använde till att förvara sådant vi inte hade en riktig förvaringsplats till än. På grund av att utrymmet är så smalt visste vi at vi skulle behöva ha skjutdörrar framför all förvaring. Vi är sedan innan stora fantaster av just skjutdörrar och har det på alla våra garderober, både i hallen, i sovrummet och nu i tvättstugan. Det faktum att man kan hitta skjutdörrar som är precis lika snygga och väldesignade som vanliga dörrar, att de är platseffektiva, tysta i stängningen och lätta att installera har gjort dem till vårt självklara val.

Utrymmet vi ville göra om till tvättstuga var som sagt smalt, bara ungefär en och en halv meter brett. Vi tror att det tidigare har varit en korridor till en dörr som ledde ut på baksidan. I och med att garderoberna i sig bygger en del på bredden var det uppenbart att vi skulle behöva använda oss av skjutdörrar, vilket föll oss helt i smaken. Efter att ha gått igenom massor olika typer och designer på skjutdörrar hittade vi tillslut en variant vi verkligen gillade. Med ljusgråa paneler som skulle vara lätta att torka av och hålla rena kändes de perfekta att ha i en tvättstuga.

Vi har ett gammalt hus med väldigt högt och vackert i tak, hel 3,60 meter, därför behövde vi specialbeställa våra skjutdörrar men det var inga problem alls, tack och lov. Våra skjutdörrar levererades och installerades på samma dag och de är lätta för så väldigt höga och stora dörrar, de passar väldigt bra in i den miljön de är placerade. Trotts att de är ett modernt inslag i ett gammalt hus sticker de inte ut på ett konstigt sätt. Vi är otroligt nöjda med dem

 


Begagnade bildelar – gammalt men nytt

Jag hade länge trott att jag hade en stor passion i livet – snickeri. Jag var också fullständigt tillfreds med den insikten. Eller jag hade varit det, om det inte hade visat sig att jag hade fel. Tydligen, till min stora förvåning, är jag också otroligt intresserad av begagnade bildelar. Jag vet inte var detta intresse kommer ifrån och inte heller när jag erhöll det, det liksom smög sig på mig utan att jag märkte det. Intresset för begagnade bildelar smög sig på och det är väldigt uppenbart för mig att det är här för att stanna.

Jag kom först i kontakt med begagnade bildelar via min storebrors vän som själv hade lämnat in några delar från en obrukbar men relativt ny bil till Eklunds billager i Skövde. Han sa att när han låg med överkroppen ner i motorn, med olja och smuts upp till armbågarna så insåg han att detta med gamla bilar och begagnade bildelar var väldigt kul. Det finns ett givande och dessutom aktuellt värde i att undersöka och ta vara på det som fortfarande har ett värde och en funktion. Bara för att något är gammalt eller för tillfället smutsigt och fult behöver det inte betyda att det är värdelöst. Att ta till vara på begagnade bildelar är bara en av tusen möjligheter att göra något för framtiden och bidra till hållbarhet.

Tillsammans med min brors vän plockade jag i helgen isär min första motor. Jag kände mig mer självsäker än vad jag kanske borde men sällskapet gjorde mig lugn och trygg. Med en gemensam insats kunde vi lyfta ur de delar som vi ville lämna vidare till Eklunds billager. Med t-shirten täckt i olja och med kladdiga fingeravtryck på min svettiga panna satt vi i solen och drack en kopp kaffe efteråt. Från den stunden var det solklart att begagnade bildelar var min stora, nya hobby.


maria åkerberg

Ett tips om Maria Åkerberg mitt i allt byggande

Idag här på bloggen kommer vi ta en liten paus från direkta byggtips. Jag tänkte nämligen tipsa er läsare om Maria Åkerberg. Maria Åkerberg är ett hudvårds varumärke som jag faktiskt har börjat använda det senaste året och nu är helt såld på. Jag bygger en hel del (som ni vet). Det finns inget roligare enligt mig och jag älskar verkligen mitt jobb. Men jag blir dock väldigt torr om händerna har jag märkt. Därför har jag verkligen uppskattat nu när jag hittat en riktigt bra hudvårdsserie. Eftersom Maria Åkerberg fokuserar på hudvård och att göra bra och ekologiska hudvårdsprodukter är det precis vad jag behöver. Jag läste dessutom att vissa hudvårdsprodukter först återfuktar för att sedan torka ut huden, allt för att man ska använda mer produkter. Detta är något som Maria Åkerberg inte gör, eftersom de har vad de kallar för Deepskin Organics. Det innebär att de vill ändra och göra huden bättre på djupet, för att verkligen hjälpa användaren.  För mig innebär detta att jag kan fortsätta snickra och bygga, vilket jag älskar. Att det just är Maria Åkerberg som gör detta för mig var bara en slump, eftersom jag själv hade en vän som tipsade mig om det. Därför ville jag också föra det vidare och tipsa er om det, även om det inte är vad jag brukar skriva om här på bloggen. Och för er män som tänker att det inte låter som något för er? Det funkar alldeles utmärkt kan jag lova. Min pojkvän använder jämt mina Maria Åkerberg produkter, och nu har han till och med beställt sina egna produkter (vilket kanske var ett krav från min sida). Att ta hand om sig själv och sin hy borde vara något som är självklart för alla, så testa. Det kan mycket väl vara så att det gör att du kan göra vad du älskar i större utsträckning, som för mig!


bilinredning

Hur fungerar bilinredning?

När man diskuterar bilar pratar man ofta om bilars utseende. Designen utanpå är av större vikt för de flesta människorna än designen inuti bilen. Men designen och framförallt funktionaliteten av insidan på en bil är viktig. Insidan på en bil ska vara praktisk och funktionell samtidigt som man inte får glömma bort bekvämligheten eller designen. Bilinredning ska vara roligt och funktionellt, helt enkelt.

Precis som vid arbete med utsidan av bilen, så börjar arbetet med att designa insidan av bilen med ritningar. Processen börjar ofta på papper för att sedan tas till nästa nivå med hjälp av CAD (computer-aided design). På detta viset kan man få en visuell modell av bilen och inkludera alla de rätta proportionerna.

Det är inte alltid enkelt med bilinredning eftersom det är många olika delar som tillsammans ska komma ihop och bilda en enhet. Funktioner som säten, airbags och fönster kräver tankeverksamhet och kunnande.

Bilinredning till skåpbilar är ett populärt val med många fördelar. Vare sig om du använder bilen privat eller om det är firmabil så kan man effektivisera utrymmet och göra det mycket enklare för sig själv med bilinredning.

Bilinredning är krocktestade så det finns inga nackdelar när det kommer till säkerhet. Genom att sätta in bilinredning så kompromissar du inte på säkerheten.

Skräddarsydda lösningar är en riktigt stor fördel. Vad behöver du i bilen? Vilka verktyg vill du få med dig? Behöver du flera stora lådor? Kanske kombinerade med ett antal mindre lådor för att lägga skruvar och muttrar i? Behöver du ha med en stege?

Du hör: det finns oändliga möjligheter med bilinredning. En mardröm för personer vare sig privat eller i yrkeslivet är att behöva rota igenom en hög med grejer som bara ligger på varandra där bak på en bil.

Vill du montera inredningen själv? Det går bra det med!