Sedan årsskiftet har en ny lag trätt i kraft för företag inom byggsektorn. Det är Skatteverket som nu vill få bukt med bekymret med svartjobb. Tyvärr har detta varit ett problem som branschen har fått lida av, och nu har en metod lanserats för att Skatteverket ska kunna säkerställa vilka som faktiskt har befunnit sig på en byggarbetsplats vid en given tidpunkt. Lösningen heter Personalliggare ID06.

Självfallet stödjer vi denna insats och dessa förändrade regler, även om det faktiskt innebär lite högre kostnader och lite mer arbete, åtminstone initialt. Just svartjobb har varit ett bekymmer för hela branschen, och den har fått ett dåligt rykte på grund av detta, precis som cykelsporten har fått ett nedsvärtat rykte på grund av dopning.

För oss är rena, vita jobb en självklarhet. Vi har alla ett ansvar att tillsammans bidra till ett samhälle som drivs runt av gemensamma insatser. Det vore förkastligt om vi plötsligt såg oss som förmer och därmed ville slippa undan. Av den anledningen har vi aldrig protesterat när personalliggare har kommit på tal. Personalliggare är för övrigt en åtgärd som även hotell och restauranger har haft länge, och som har visat sig fungera bra.

Hur fungerar då en personalliggare?

Det hela är inte svårare än att anställda och andra som ska ha tillträde till en byggarbetsplats helt enkelt stämplar in elektroniskt vid såväl inpassering som utpassering. Med ett elektroniskt register kan vi när som helst göra utdrag som vi kan förse Skatteverket med vid en eventuell kontroll.

Hur gör man då som företag i byggbranschen för att införskaffa en elektronisk personalliggare som kan klassificeras och vara godkänd enligt ID06? Först och främst är man rejält sent ute om man ännu inte har införskaffat det, det har trots allt gått närmare ett halvår sedan lagen infördes nu. Annars finns det gott om företag som erbjuder denna tjänst, till exempel Göteborgsbaserade Bygglet.