CRM-system

Att implementera ett CRM-system: en guide för framgång

Att implementera ett CRM-system kan vara en revolutionerande förändring för ditt företag, men det kräver noggrann planering och engagemang. Här är en steg-för-steg guide för att navigera processen:

1. Analys och mål:

 • Definiera dina mål: Vad vill du uppnå med ditt CRM-system? Ökad försäljning? Förbättrad kundservice? Effektivare leadshantering?
 • Kartlägg dina behov: Vilka funktioner behöver du? Kundkontakt, försäljningsverktyg, analysfunktioner, projektledning?
 • Analysera din budget: CRM-system kan variera i pris beroende på funktionalitet och användarantal.

2. Välj rätt CRM-system:

 • Undersök olika alternativ: Det finns många CRM-system på marknaden, som HubSpotSuperoffice och Sugar CRM. Varje system har sina egna styrkor och svagheter.
 • Testa och utvärdera: Begär demoversioner och testa systemen för att se vilket som passar dig och ditt team bäst.
 • Tänk på användarvänlighet: Systemet ska vara enkelt att använda och integrera med befintliga system.

3. Implementering och konfiguration:

 • Datainmatning: Importera all relevant kunddata från befintliga system.
 • Anpassning: Anpassa systemet efter dina behov och processer.
 • Utbildning: Se till att alla användare får relevant utbildning i hur de ska använda systemet.

4. Användning och support:

 • Använd systemet konsekvent: För att få ut det mesta av ditt CRM-system, använd det konsekvent för all kundinteraktion.
 • Få support: De flesta CRM-leverantörer erbjuder support och onboarding-hjälp.
 • Kontinuerlig förbättring: Utvärdera och optimera din användning av systemet regelbundet.

Tips på CRM-system:

 • HubSpot: Inriktat på inbound marketing, med funktioner för webbsidor, blogg, sociala medier och e-postutskick. HubSpot CRM är gratis att använda i sin basversion.
 • Superoffice: Med fokus på kundservice, inklusive funktioner för hantering av kundkontakter, ärenden och support. Superoffice erbjuder olika prispaket beroende på behov.
 • Sugar CRM: Molnbaserat, lättanvänt och anpassningsbart. Perfekt för att effektivisera alla aspekter av kundrelationer. Sugar CRM har en gratis provperiod och olika prispaket.

Kom ihåg:

 • Implementering av ett CRM-system är en process som tar tid och engagemang.
 • Kommunikation och involvering av alla användare är avgörande för framgång.
 • Kontinuerlig utbildning och support säkerställer optimal användning av systemet.

Genom noggrann planering och engagemang kan implementering av ett CRM-system ge ditt företag en skjuts framåt och förbättra kundrelationerna avsevärt.

#CRMsystem #implementering #framgång #kundrelationer #tips


kundportal

Värdet av en kundportal

I den moderna affärsverkligheten är relationen mellan företag och kunder central för framgång. För att underlätta smidig kommunikation och effektivt hantera olika aspekter av kundinteraktion har begreppet “kundportal” blivit en oumbärlig del av digitala affärsstrategier. I denna artikel kommer vi att utforska vad en kundportal är, dess funktioner och det värde den bringar till både företag och kunder.

Vad är en kundportal

En kundportal är en digital plattform som fungerar som en centraliserad hubb för interaktion mellan ett företag och dess kunder. Det är en online-miljö där kunder kan få tillgång till olika tjänster, information och funktioner som är relevanta för deras interaktion med företaget. Kundportaler sträcker sig över olika branscher och kan anpassas för att möta specifika behov, oavsett om det är inom B2C (Business-to-Consumer) eller B2B (Business-to-Business) kontexter.

Funktioner och möjligheter i en kundportal:

Kontoinformation och profilhantering:

En kundportal tillhandahåller ofta funktioner för att skapa och hantera användarprofiler. Här kan kunder uppdatera sina kontaktuppgifter, preferenser och andra relevanta detaljer. Detta möjliggör personliga och skräddarsydda interaktioner.

Självbetjäning och support:

Genom en kundportal kan kunder få tillgång till självbetjäningstjänster och supportresurser. Det inkluderar vanliga frågor (FAQ), guider och andra resurser som hjälper kunder att lösa problem på egen hand, vilket minskar trycket på kundsupport.

Orderhantering och historik:

Företag kan integrera funktioner för orderhantering inom kundportalen. Kunder kan placera beställningar, spåra leveranser och få tillgång till orderhistorik. Detta ger en transparent vy över affärsrelationen och skapar en smidigare köpupplevelse.

Dokument och informationsdelning:

Kundportaler möjliggör delning av viktig information och dokument mellan företag och kunder. Det kan vara produktguider, kontrakt, fakturor och andra dokument som är relevanta för affärsrelationen.

Anpassningsmöjligheter och preferenshantering:

En kundportal ger kunder möjlighet att anpassa sina inställningar och preferenser. Det kan inkludera notifikationer, produktrekommendationer och andra anpassade funktioner som förbättrar användarupplevelsen.

Dataanalys och insikter:

Genom att samla in data från kundinteraktioner kan företag använda avancerad analys i en kundportal. Detta ger insikter om kundernas beteenden och preferenser, vilket i sin tur kan informera företagets strategier och beslut.

Värdet av kundportaler för företag:

Förbättrad kundtillfredsställelse:

En kundportal skapar en plats där kunder kan hantera sina ärenden på ett enkelt och bekvämt sätt. Detta leder till förbättrad kundtillfredsställelse genom att erbjuda snabb och tillgänglig support samt ökad transparens.

Effektiv resursanvändning:

Genom att automatisera vissa kundinteraktioner och självbetjäningstjänster kan företag effektivisera sin resursanvändning. Det frigör tid och resurser för att fokusera på mer komplexa ärenden och strategiska initiativ.

Lojalitetsfrämjande åtgärder:

En välutvecklad kundportal skapar en känsla av gemenskap och engagemang. Genom att erbjuda lojalitetsprogram, specialerbjudanden och skräddarsydda upplevelser kan företag främja lojalitet och öka kundbindningen.

Ökad effektivitet och produktivitet:

Företag kan öka sin interna effektivitet och produktivitet genom att hantera affärsprocesser inom kundportalen. Automatisering av uppgifter och tillhandahållande av tydlig information gör det möjligt för företagen att arbeta mer effektivt.

Bättre beslutsfattande med dataanalys:

Genom att samla in och analysera data inom kundportalen får företag värdefulla insikter om kundbeteenden och trender. Detta stöder datadriven beslutsfattande och hjälper företag att anpassa sina strategier efter marknadens krav.

Framtiden av kundinteraktioner

I en värld där digitaliseringen fortsätter att forma hur företag och kunder interagerar, blir en kundportal en nyckelkomponent för framgångsrika affärsrelationer. Genom att skapa en digital plats där företag och kunder kan mötas och samverka, sätter kundportaler tonen för framtiden av kundinteraktioner – en framtid som är präglad av smidighet, tillgänglighet och ömsesidig nytta.

På vilka plattformar kan man bygga en kundportal?

Det viktigaste är att man väljer en plattform där det finns gott om utvecklare som använder plattformen. Då säkerställer du kundportalens fortlevnad. Titta på välkännda plattformar så som Litium, Vendre eller Norce.


wellpapp

Bygg en borg av wellpapp

Att bygga en borg av wellpapp är ett spännande och kreativt projekt som kan engagera både unga och vuxna. Wellpapp är ett mångsidigt och lättillgängligt material som kan användas för att skapa imponerande strukturer och lekfulla leksaker. I den här artikeln kommer vi att utforska stegen för att bygga en wellpappborg och hur du kan anpassa den för olika ändamål.

Material som behövs:

Innan du börjar bygga din wellpappborg, se till att du har alla nödvändiga material. Här är en lista över vad du behöver:

Wellpapp: Du kan köpa wellpapp på en konst- eller hobbyaffär, eller använda återvunnen wellpapp från kartonger eller förpackningar. Se till att du har tillräckligt med wellpapp för att täcka din borgs storlek.

Lim: Vanligt hobbylim eller limstift fungerar bra för att fästa wellpappens delar.

Sax och hobbykniv: Du kommer att behöva dessa för att klippa och forma wellpapp enligt dina behov.

Linjal och blyertspenna: Dessa verktyg hjälper dig att mäta och markera wellpapp innan du klipper den.

Färger och penslar: Om du vill dekorera din borg kan du använda färger och penslar.

Steg 1: Planering och design

Innan du dyker in i byggprocessen är det viktigt att planera och designa din wellpappborg. Fundera över hur stor du vill att din borg ska vara och vilken stil du vill att den ska ha. Du kan göra en enkel enklav eller en komplex slottsliknande borg. Skissa din design på papper och bestäm vilka funktioner du vill inkludera, som torn, portar och fönster.

Steg 2: Mät och markera

När du har din design klar, mät och markera wellpapp enligt dina skisser. Använd linjalen och blyertspennan för att göra noggranna mätningar och markeringar. Detta kommer att hjälpa dig att klippa wellpapparken i rätt storlek och former.

Steg 3: Klipp och forma

Nu är det dags att använda din sax och hobbykniv för att klippa ut de olika delarna av din borg. Om du planerar att ha torn, se till att klippa ut dessa delar separat och forma dem enligt din design. Kom ihåg att vara försiktig när du använder en hobbykniv och håll den borta från barn om de är inblandade i projektet.

Steg 4: Montera delarna

Använd lim för att fästa de olika delarna av din wellpappborg tillsammans. Börja med att montera borgens bas och bygg sedan uppåt. Du kan använda mindre bitar av wellpapp för att skapa texturer och detaljer på borgens väggar och torn. Var noga med att låta limmet torka ordentligt mellan varje steg för att säkerställa att din borg håller ihop.

Steg 5: Dekorera och måla
När din wellpappborg är monterad kan du börja dekorera den efter din egen smak. Använd färger och penslar för att ge din borg liv och karaktär. Du kan måla murar, portar och fönster i olika färger och mönster. Låt din kreativitet flöda och låt barnen delta i dekorationen för att göra projektet ännu mer roligt och personligt.

Steg 6: Lek och njut

När din wellpappborg är klar är det dags att leka med den eller använda den som en dekorativ prydnad i ditt hem. Du kan lägga till små figurer, som riddare och prinsessor, för att göra leken ännu mer fantasifull.

Det finns många sätt att anpassa din wellpappborg. Du kan lägga till en dragkedja för en enklare ingång och utgång, eller du kan göra borgens väggar avtagbara så att du kan komma åt insidan lättare. Det beror helt på din fantasi och vad du vill använda borgen för.

Att bygga en borg av wellpapp ett roligt och kreativt projekt som kan engagera hela familjen. Det är ett utmärkt tillfälle att använda din fantasi, förbättra dina konstnärliga färdigheter och skapa något unikt. Så samla dina material och börja bygga din egen wellpappborg redan idag!


Solpaneler

Solpaneler: En guide till vad du bör tänka på

Introduktion:

Solpaneler har blivit alltmer populära som en hållbar energikälla för både privatpersoner och företag. Att investera i solpaneler kan bidra till att minska din klimatpåverkan och spara pengar på lång sikt. Men innan du installerar solpaneler på ditt tak eller i din trädgård finns det några viktiga faktorer att tänka på. Denna artikel kommer att guida dig genom några överväganden du bör ha i åtanke när det kommer till solpaneler.

Utvärdera takets läge och solens exponering:

För att få optimalt utbyte av solpanelerna behöver de placeras på en plats där de får tillräckligt med solljus. Undersök takets läge och ta hänsyn till eventuella skuggande hinder såsom träd eller närliggande byggnader. Solpanelerna bör vara vinklade mot söder och ha minimal skuggning under dagen för att producera så mycket el som möjligt.

Bedöm takets bärkraft:

Innan du installerar solpaneler är det viktigt att bedöma takets bärkraft. Solpaneler kan vara relativt tunga och taket måste kunna bära deras vikt under lång tid. Kontakta en professionell för att utvärdera takets struktur och se till att det är tillräckligt starkt för att stödja solpanelerna.

Kontrollera lokala tillstånd och regler:

Innan du investerar i solpaneler bör du kontrollera de lokala tillstånden och reglerna för installation. Vissa områden kan ha specifika tillståndskrav eller begränsningar när det gäller solpaneler. Det är viktigt att du följer alla nödvändiga tillståndsförfaranden och säkerställer att installationen är i enlighet med lokal lagstiftning.

Utvärdera kostnad och avkastning:

Att installera solpaneler är en investering, och det är viktigt att du utvärderar kostnaden och den förväntade avkastningen noggrant. Ta hänsyn till priset för inköp, installation och eventuell underhåll. Beräkna den förväntade energiproduktionen och jämför det med dina nuvarande energikostnader för att få en uppfattning om hur snabbt du kan förvänta dig att återhämta investeringen.

Välj rätt solpaneler och tillverkare:

Det finns olika typer av solpaneler att välja mellan, så det är viktigt att göra noggranna jämförelser och välja de som passar bäst för dina behov. Utvärdera tillverkarens rykte, produktgarantier och certifieringar för att säkerställa att du investerar i högkvalitativa solpaneler som kommer att vara hållbara och effektiva över tiden.


bilinredning

Bilinredning som privatperson och företag

En hel del företag inom bygg och bilindustrin använder sig av bilinredning. Men det kan även vara lika fördelaktigt för privatpersoner. 

Bilinredning och dess användningsområden

För många, och i synnerhet för företagen själva används bilinredning för att hänga upp redskap och verktyg. Men i själva verket kan det vara så mycket mer än bara detta. Det finns exempelvis inredning som tillåter användaren att få ström i bilen. Detta underlättar såklart ifall man har maskiner och annat som kräver el. Men det kan lika gärna handla om andra elektroniska prylar. Vill man exempelvis koppla in flera olika laddare kan en sådan bilinredning vara praktisk och nödvändig. 

Företagens vinning i bilinredning

Den stora gruppen som dock förlitar sig på och använder sig av bilinredning är såklart företag. Och detta eftersom att produktiviteten ökar dramatiskt. Främst är detta för att man enkelt ser sina verktyg och kan ta de utan några större bekymmer. På detta sätt så kan den anställde lägga mer tid på arbetet och mindre på att rota i lådor. En annan fördel är såklart att man till en betydligt större grad använder sig av rätt verktyg. Ibland hittar man inte sina verktyg i de lådor man har. Det kan då vara frestande att ta ett “tillräckligt” bra verktyg, men som i slutändan ger ett sämre resultat. Med detta sämre resultatet kan då kunder vända sig bort moit ditt företag. Vilket såklart betyder mindre intäkter i helheten och potentiellt mindre lön för dig som individ.

En prydligare bil

Någonting som heller inte ska förminskas är den verkligt positiva effekt som kan ges med en städad bil. Genom att då ha sin bil inredd så kan man hålla koll på fler saker och känna ett lugn. Man får heller inte glömma att privatpersoner med hantverkarintresse kan ha nytta av bilinredning. På grund av att man då sparar fritid ifrån att rota fram verktyg i lådor, vilket kan vara minst lika värdefullt. 


värmepellets

Värmepellets. Hur väljer man rätt?

Pelletsbrännare som eldas med värmepellets är något som slagit de senaste åren. Det är främst hushåll som byter från oljeeldning som är målgruppen för värmepellts och pelletsbrännare. Alternativen på pelletsbrännare och värmepellets är många och ganska likvärdiga. I denna artikeln får du lite tips just runt värmepellets och hur du ska kunna skilja dem åt i kvalité.


Är pelletsen ljus i färgen?
En ljusare vitare värmepellets är i regel också mer ren och fri från bark och andra föroreningar. Den ljusare pelletsen förbränns i regel bättre.

Är pelletsen mörka i färgen?
Titta på produkten. Ju mörkare en värmepellets är ju mer sågspån innehåller den. Torkat sågspån (eventuellt också barka) förbränns inte lika effektiv och lämnar i regel mer slagg och aska.

Askhalten
Hur mycket aska ger produkten vid förbränning. Kutterspån ligger mellan 0,2-0,3 % och sågspånpellets 0,4-0,6 %. Kutterspån ger helt enkelt mindre aska vid förbränning.

Limrester
Om du vill ha koll på hur mycket limrester värmepelletsen innehåller så kan du ta dig en titt på kvävehalten i analysrapporten. Limrester lämnar slagg i din brännare.

Läs analysrapporten.
En sådan ska finnas på tillverkarens hemsida, om inte be om den. Analysrapporten ska också vara gjort av ett godkänt lab.

Energivärdet
Här måste du hålla kolla. Är fukthalten runt 8 % så är det okej, då har du en effekt runt 4,8 kilowatt per kilo. Är energivärdet högre så får du jämföra priset. Det är inte alls säkert att du tjänar på en pelletsprodukt med högre energivärde.

Asksmälttemperaturen
Har värmepelletsen för lågt förbränningsvärde så skapas det slagg i din brännare. Är asksmälttemperaturen under 1300 grader bör du undvika produkten. Värden över 1450 är helt okej, men ju högre värden ju bättre.

Slutsats
Det viktigaste är att hålla koll asksmälttemperatur och askhalten.
Man måste testa. Utgå från tipsen ovan, köp en ”testsäck” kolla om pelletsen är smulig, av någorlunda samma storlek, hur mycket aska och slagg som förbränningen efterlämnar sig.


Pellets

Nybörjarguide till olika typer av fiskmat

PelletsFiskar behöver mat för att överleva, det kanske är uppenbart, eller hur? Vad som kanske inte är så uppenbart är att inte alla fiskarter har samma kost. Precis som det finns köttätare, växtätare och allätare bland djur som bor på land, så finns detta även hos vattenlevande djur. Det finns hur många sorters fiskmat som helst, så här kommer en nybörjarguide så dina fiskar får rätt mat.

Vem äter vad?
Liksom alla levande varelser är fiskar utformade med munnar, tänder och matsmältningssystem som är anpassade för vissa typer av mat. Utan att gå in i för mycket detaljer så är det moder natur som har gjort olika fiskar fungerar med den mat som finns rikligt av i deras naturliga miljö. Hos akvariefiskar kan det vara svårt att veta hur deras naturliga miljö ursprungligen ser ut och hur fiskarna fungerar i frågan om mat.

Köttätande fisk jagar, dödar och äter i allmänhet andra djur,  fiskar och ryggradslösa djur. Detta betyder inte att de inte kommer att äta växtätande ämnen om det erbjuds dem, utan snarare att de behöver kött för att fungera som de ska. Som exempel kan nämnas – Piranha, Bettas, Oscars, Arowana, och Diskusfisken.

Växtätande fisk behöver växter, växtmaterial, alger, grönsaker eller frukt för att fungera bra. Återigen, likt köttätare, betyder detta inte att växtätande fisk inte kommer att äta kött, eller ryggradslösa djur, utan snarare att majoriteten av deras kost bör bestå av växt- och växtmaterial. Som exempel kan nämnas – Surgeonfish, Papegojfisk, Plecostomus och Silver Dollar-fisken.

Allätande fisk äter en blandning av både kött och växter. De tenderar emellertid inte att jaga och döda som köttätare utan snarare ät döda djur.
Exempel på allätande fiska är; Rasbora, guldfisk, Danio och Corydoras.

Fågel fisk eller mitt emellan
Förutom att olika fiskar äter olika typ av födda så äter dom också på olika nivåer i akvariet. I allmänhet ska fiskar att matas på den nivå där de tillbringar större delen av sin tid.
Allboende fisk kommer att äta majoriteten av sin mat vid akvariets yta. Flyttande flakes eller pellets av mindre storlek är att föredra.
Exempel på dessa fiskar är; Bettas, Hatchetfish, Rainbow Fish och Gourami.

Mellanboende fisk äter mat när den flyter mot akvariets botten eller ibland på ytan. Flakes sjunker efter en tid på ytan. Det finns också pellets som sjunker till botten och snappas upp på vägen.
Exempel på mellanboende fiskar är; Tetras, guldfisk, silverdollar och taggar.

Bottenboende fisk äter mat som har sjunkit till botten av akvariet eller växer som lever där. Det är också mycket vanligt att bottenätande fiskar äter mycket alger som bildas på botten. Pellets som sjunker kan vara ett bra alternativ.
Exempel på bottenboende fiska är; Loaches, Corydoras, Plecostomus och Bichirs.


scenmolton

Bygg en egen fotostudio

Med digitalkameran så blev det populärt att fotografera igen. Inga dyra filmrullar med begränsat antal bilder, inga labb med kemikalier och framkallningsmaskiner. Friheten i att fotografera digitalt har gjord fotograferandet tillgängligt för så många fler. Det har också blivit populärt med studiofotografering. Förr var en fotostudio en väldigt dyr historia. Utrustning och tillbehör kunde gå loss på priser likt en billigare förortsvilla. Idag finns det en stor variation av billigare produkter för studiofotografering. Du kan komma undan med riktigt bra produkter för nästan inga pengar alls.

Vilken fotograf är du?
Fotografering har smugit sig in överallt. Idag har nästan varje företag någon som kan fotografera, journalister har börjat fotografera själva, studiofotografer popar upp snabbare än pizzeriorna. Så vilken fotograf är du? Är du en fotograf som fotar för ditt eget nöjes skull, så kanske du ska överväga en mer portabel studio. Fotograferar du inom jobbet så är en fast studio att föredra. Allt handlar om plats. Fotografera man ofta så är det så mycket smidigare att ha all utrustning och fonder med mera på plats, alltid. Det sparar tid och arbetet med att ställa in ljuset kan i vissa fall besparas helt. Som privat person har man oftast inte möjligheten till att avsätta ett helt rum för en studio.

Portabel studio
Naturligtvis kan det vara bra att ha en portabel studio även som mer professionell fotograf, men det är en annan historia. Här pratar vi om personer med fotointresse lite mer utöver det vanliga. En studio som du kan enkelt kan sätta upp i vardagsrummet och sedan plocka ner och förvara i garderoben är då en smidigare lösning. Det första valet du bör göra är om du vill arbetar med blixtljus eller fast ljus. Fast ljus är enklare men inte så starkt. Ett svagare ljus tenderar oftast att bli varmare och där med mer gult. Idag finns det fina LED-displayer som håller dagsljuskvalité, dessa kan bli dyra om du vill ha stora och starka ljuskällor. Blixtljus ger mycket och starkt ljus under en kort tid. Det är svårare att fotografera med blixt, men möjligheterna är större och dessutom finns det blixtrar för väldigt små pengar. Bakgrund eller fond som det heter är ett måste i en studio. Du kan använda dig av vit vägg om det finns att tillgå. Fonder går också att köpa på breda pappersrullar som du rullar ut vid behov. Tänk på att en tre meters papprulle kan vara svårt att förvara. Ett gott alternativ är att köpa ett stycke av tyget scenmolton. Scenmolton är billigt och reflekterar nästan inget ljus. Bara att vika ihop när du är klar. Priset är också mycket lågt.

Fast studio
Om det finns ett rum som ska användas som studio, börjar då med att måla studion. Det viktigaste är att rummet inte har någon färg på väggarna som kan reflekteras in i bilden. Är väggarna röda så kommer ljuset studsa och alltid ge dig rödare bilder. Använd därför endast vit eller svart färg på väggarna. När du bygger en fast studio så kan man montera fasta stativ för plats till flera rullar med fonder. Då kan du enkelt byta vid behov. En studio ska också ljustätas så du inte får in solljus. Blandljus från lampor/blixtrar och soljus är svårt att kontrollera. Fäst glidskenor i taket och använd svart scenmolton som draperier. Scenmolton stänger ut solljus på ett effektivt sätt. I en större fast studio kan du jobba med flera lampor eller blixtrar för att forma ljuset. Det är inte ovanligt att man har upp till fyra ljuskällor i ett och samma set.


matta

EN GUIDE TILL HUR DU RENGÖR DIN MATTA

Att få fläckar på matta – det kan du räkna med. Det är helt omöjligt att aldrig få en fläck på en matta. Men du kan lugna ner dig, i det här inlägget så kommer vi ge dig våra bästa tips och råd för hur du kan rengöra din matta när olyckan har varit framme.

Slipp att flytta omkring dina möbler för att gömma undan fläckar på din matta genom att istället rengöra mattan på ett effektivt sätt som gör att du känner dig glad och nöjd.

Barn och husdjur

Barn och husdjur brukar oftast vara de största brottslingar till att det blir fläckar på mattorna i hemmet. Men det är viktigt att du snabbt och effektivt är framme direkt efter olyckan har skett – för om du lämnar exempelvis kräk på mattan så kommer syran att sätta sig i materialet.

Syntetiska material

Mattor gjorda av viskos och syntetiska material är de mattor som kan vara jobbigast att få fläckar på. Dessa material är inte gjorda för att klara av vätska och smuts på samma vis som en trasmatta exempelvis är.

Det bästa är att börja med att försöka torka upp fläcken när den sker med papper och möjligtvis lite vatten. Tryck inte för hårt för då kommer du att gnugga in smutsen och fläcken längre ner i mattans fiber.

Alkohol och vätskor

Om du tappar alkohol, frukt eller läsk på mattan så brukar det inte vara en fara med att få bort fläckarna. Men här är det bäst att vara snabbt framme för att hålla mattan i bästa skick.

Om du tappar röd vin på mattan så får du lägga på salt för att suga upp det mesta av vätskan.

Sammanfattning

Sådär, nu har du våra bästa tips och råd för hur du håller dina mattor rena i framtiden och hur du ska bära dig åt. Det är viktigt att ditt hem inte känns icke-välkomnande och smutsigt, och dina mattor ska kännas likadana.


Skjutdörrar är den bästa lösningen för oss

Tillsammans med min man har jag renoverat vår tvättstuga. Eller snarare byggt en tvättstuga. Från början var där bara ett lite, smalt utrymme som vi mest använde till att förvara sådant vi inte hade en riktig förvaringsplats till än. På grund av att utrymmet är så smalt visste vi at vi skulle behöva ha skjutdörrar framför all förvaring. Vi är sedan innan stora fantaster av just skjutdörrar och har det på alla våra garderober, både i hallen, i sovrummet och nu i tvättstugan. Det faktum att man kan hitta skjutdörrar som är precis lika snygga och väldesignade som vanliga dörrar, att de är platseffektiva, tysta i stängningen och lätta att installera har gjort dem till vårt självklara val.

Utrymmet vi ville göra om till tvättstuga var som sagt smalt, bara ungefär en och en halv meter brett. Vi tror att det tidigare har varit en korridor till en dörr som ledde ut på baksidan. I och med att garderoberna i sig bygger en del på bredden var det uppenbart att vi skulle behöva använda oss av skjutdörrar, vilket föll oss helt i smaken. Efter att ha gått igenom massor olika typer och designer på skjutdörrar hittade vi tillslut en variant vi verkligen gillade. Med ljusgråa paneler som skulle vara lätta att torka av och hålla rena kändes de perfekta att ha i en tvättstuga.

Vi har ett gammalt hus med väldigt högt och vackert i tak, hel 3,60 meter, därför behövde vi specialbeställa våra skjutdörrar men det var inga problem alls, tack och lov. Våra skjutdörrar levererades och installerades på samma dag och de är lätta för så väldigt höga och stora dörrar, de passar väldigt bra in i den miljön de är placerade. Trotts att de är ett modernt inslag i ett gammalt hus sticker de inte ut på ett konstigt sätt. Vi är otroligt nöjda med dem