Det finns olika sätt att bygga en husgrund på. Vilket man ska använda sig av är mycket beroende på markens slag och vilket typ av hus man ska bygga, men också hur husbyggaren önskar sig. Här kommer tre av de vanligaste sätten som används: Krypgrund, Gjuten platta, Källare

Krypgrund

Krypgrund, även kallat torpagrund, är mycket vanligt i Sverige, speciellt på gamla hus. Man kan bygga med krypgrund på olika sätt, men alla bygger på att det bildas en luftficka mellan huset och marken. Huset står på en mur som en slags ram i betong eller sten med ventilationshål.

En stor fördel med krypgrund är att huset kan byggas på bergshällar utan att det behöver sprängas bort stora stenmassor. Så länge marken är relativt plan funkar detta utmärkt. En annan fördel är att man lätt kan inspektera huset underifrån. Man kan lätt skapa nya el- och vattenintstallationer och åtgärda skador så som sättningsskador. Med ventilationsförsedda krypgrunder minskas dessutom risken för radon i huset.

Nackdelen med att bygga med krypgrund är att det lätt kan uppstå fuktskador på grundstommen till huset om luften mellan huset och marken inte ventileras ordentligt. På sommaren värms marken upp och kondens kan uppstå. Så det är viktigt att ha tillräckligt med ventilation.

Gjuten platta

Att bygga husgrunden med gjuten platta är ett exemplariskt alternativ om hustomten ligger på en plan mark utan berggrund nära markytan. Gjuten platta har blivit mer och mer vanligt i husbygge i Sverige på senare år. Det är viktigt att plattan ligger stadigt och är armerad, och att fukt förhindras komma in genom fuktspärrar. Därför måste plattan vara torr när själva husbygget påbörjas.

Risken för radon minskar betydligt med gjuten platta. Plattan hindrar helt enkelt radonet från att ta sig in i huset. Bygger du hus på en mark med föreliggande risk för radon är detta alternativet att rekommendera.

En nackdel i att bygga med gjuten platta är om man blir tvungen att dra nya el- och vattenledningar i framtiden. Grunden ligger helt enkelt i vägen. Det finns också en risk att golvet är kallare än om man byggt med krypgrund, detta beroende på att betong enkelt kyls ner och på så sätt kyler när golvet.

Källare

Att bygga med källare är som att bygga med gjuten platta, bara det att den gjutna plattan är nedgrävd längre ner under marken. Väggarna i källaren ska vara i cement eller sten och bildar den mur som huset står på.

En källare har många fördelar. För det första får man mycket utrymme för pengarna. Förrådsutrymme, bastu, tvättstuga, extrarum, man kan använda det till mycket! Om marken du ska bygga hus på lutar är dessutom en källare att rekommendera.

Det är viktigt att källaren är väldrenerad och välbyggd då risken för fuktskador annars ökar drastiskt. Nackdelarna med att ha en källare som grund är annars detsamma som med en gjuten grund.

Brunnsborrning

Ska du bygga ett hus på en plats där det inte finns förberett för att dra in vatten? I många fall finns det oftast ett vattendrag av något slag i närheten. Då kan det vara ett väldigt bra alternativ att borra en brunn som ger dig renat vatten både till kök, badrum och var du än behöver det.

Vatten & Borrteknik i Småland arbetar med detta och löser i stort sett all typ av borrning. Vare sig om du är en privatperson eller ett stort företag som behöver hjälp med att borra brunnar till stora lägenhetshus eller liknande. Vi på Fresus kan rekommendera dig att kontakta dem vare sig du behöver hjälp med energiborrning eller entreprenadborrning i Småland.